Szkolenie BHP pracowników

Szkolenia BHP mają na celu m.in. zapoznanie pracowników z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ze specyfiką zajmowanych przez nich stanowisk. Obowiązek przeprowadzania wstępnych i okresowych szkoleń z zakresu przepisów BHP i ochrony przeciwpożarowej dotyczy każdego pracodawcy. Stanowią one podstawowy oraz niezbędny element zapewniający bezpieczeństwo pracownikom, jak i pracodawcom w miejscu pracy. BHP w firmie […]