Kredyt jako źródło finansowania. Złote rozwiązanie czy pakt z diabłem?

Banki są integralną częścią w gospodarki, przez ostatnie lata awansowały do rangi głównego motoru napędowego gospodarek na całym świecie, jako że banki są odpowiedzialne za udzielanie kredytów i pożyczek, co pomaga w finansowaniu rozwoju przedsiębiorstw. Faktem jest iż gdyby nie kredyty, to większość szerokopojętych inwestycji nie doszłaby do skutku. Nie dotyczy to jedynie przedsiębiorstw, ale […]