Do czego służy pomiar termowizyjny?


Profesjonalne badania termowizyjne Poznań pozwalają określić, w którym miejscu domu następuje największy ubytek ciepła, zweryfikować poprawność montażu drzwi i okien budynku, a także wskazać niedrożność instalacji grzewczej i wady ogrzewania podłogowego. Zaleca się przeprowadzanie takiego badania przed przystąpieniem do prac remontowych mających na celu poprawienie izolacji termicznej budynku, a także – przed kupnem domu, ponieważ pomiary termowizyjne Poznań pozwolą zweryfikować, czy wybrany budynek wymaga dodatkowego remontu, co z pewnością wiąże się z dodatkowymi opłatami.

Aby wykonane pomiary były precyzyjne i zgodne ze stanem faktycznym, usługi termowizyjne Poznań zazwyczaj przeprowadzane są po zachodzie lub przed wschodem słońca, w pochmurne dni, a nawet nocą. Innym warunkiem, jaki należy zachować jest różnica temperatury wewnątrz i na zewnątrz budynku, która musi wynosić co najmniej 15°C. Tylko w ten sposób można uzyskać gwarancję, że pomiary kamerą termowizyjną Poznań będą precyzyjne.