Kredyt jako źródło finansowania. Złote rozwiązanie czy pakt z diabłem?


Banki są integralną częścią w gospodarki, przez ostatnie lata awansowały do rangi głównego motoru napędowego gospodarek na całym świecie, jako że banki są odpowiedzialne za udzielanie kredytów i pożyczek, co pomaga w finansowaniu rozwoju przedsiębiorstw.

Faktem jest iż gdyby nie kredyty, to większość szerokopojętych inwestycji nie doszłaby do skutku. Nie dotyczy to jedynie przedsiębiorstw, ale również gospodarstw domowych. To właśnie one cechują się większą podatnością na manipulację niż przedsiębiorstwa, co może prowadzi do pewnych komplikacji.

Kredyt w szwajcarskim franku to popularny sposób finansowania, ponieważ jest on uważany za bezpieczny i stabilny. Jednak w ostatnich latach wiele osób zaciągnęło kredyt w szwajcarskim franku i zostało dotkniętych negatywnymi skutkami zmian kursu waluty.

Kiedy kurs szwajcarskiego franka wzrósł, wiele osób, które zaciągnęły kredyt w tej walucie, miało trudności z jego spłatą. Wielu z nich znalazło się w trudnej sytuacji finansowej, ponieważ ich dochody nie nadążały za wzrostem kosztów kredytu. W rezultacie wiele osób utraciło swoje mieszkania lub inne dobra, ponieważ nie były w stanie spłacić kredytu.

Sytuacja ta wywołała wiele protestów i niezadowolenia wśród dotkniętych nią osób, które domagały się od banków i rządu pomocy w rozwiązaniu tego problemu. W odpowiedzi na to rząd podjął działania mające na celu pomoc osobom zadłużonym w szwajcarskim franku. Przyjęto różne rozwiązania, takie jak renegocjowanie warunków kredytów lub udzielanie pomocy finansowej osobom, które miały trudności ze spłatą swoich zobowiązań.

Jednak niektórzy uważają, że banki i instytucje finansowe również powinny ponieść odpowiedzialność za sytuację, w której znalazły się osoby zadłużone w szwajcarskim franku. Twierdzą oni, że doszło do manipulacji na szwajcarskim rynku walutowym, mianowicie sztucznie obniżano kurs co banki tłumaczyły jako idealną okazję na czas wzięcia kredytu w owej walucie. Natomiast na czas spłaty kolejnych to odsetek, wraz z upływem czasu, kurs Franka Szwajcarskiego do waluty krajowej rósł, co skutkowało wzrostem płaconych odsetek w zastraszającym tempie. Tak więc przez wiele lat spłacania rat, kredytobiorcy nie mogli pozbyć się swych długów.

W trzecim i czwartym kwartale 2022 roku w Polsce dochodziło do wielu procesów między pokrzywdzonymi kredytobiorcami, a bankami których celem było unieważnienie kredytu frankowego. Zdecydowana większość procesów była sukcesem dla pokrzywdzonych, co potwierdziło pewne teorie dotyczące oszustw bankowych.

Jak widać na owym przykładzie, kredyty są nieodzownymi elementami dzisiejszej globalnej wioski. Musimy być jednak wyczuleni i uważni na płynące z tego zagrożenia

Kredyty frankowe kancelaria Kalisz:
https://www.zandecki.pl/specjalizacje/kredyty-frankowe/kalisz/