Ocena szkód powstałych w izolacji termicznej dachów


Dobrze wykonana izolacja termiczna dachów odgrywa bardzo ważną rolę w utrzymaniu stałej temperatury w pomieszczeniach domowych. Tymczasem różne nieszczelności powstające w tej izolacji mogą być spowodowane zarówno ulewnymi deszczami z gradem, jak i wzmożoną aktywnością różnych ptaków. Nawet niewielkie nieszczelności mogą wywierać negatywny wpływ na stopień ocieplenia budynku, ale są one bardzo trudne do wykrycia. W niektórych przypadkach na ich uchwycenie pozwalają jedynie badania kamerą termowizyjną poznań. 

Różne badania termowizyjne poznań wykonywane są także w innych częściach budynku. W czasie wykonywania oceny szkód powstałych w izolacji termicznej dachów może, bowiem, zajść podejrzenie, że nie są one jedyną przyczyną wyziębiania się domowych pomieszczeń. Wówczas kamery termowizyjne poznań wykorzystywane są także do przeprowadzenia inspekcji ścian budynku i wykonanej stolarki okiennej. Oprócz tego mogą one zostać wykorzystane do sprawdzenia jakości pracy ogrzewania podłogowego.